MEDIEREA MUNCII 

Oferim servicii de mediere a muncii pe piata interna!

Medierea muncii reprezinta punerea în legatura a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca cu potentialii angajatori.

Serviciile de mediere  a muncii sunt oferite catre persoane aflate in cautarea unui loc de munca si agenti economici interesati de angajarea de personal.

Serviciile de mediere a muncii sunt oferite de  CONSULTIMG SW SRL, gratuit catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.

Pentru potentialii angajatori, informatii privind tarifele noastre se pot obtine prin adresarea unei solicitari in acest sens, la adresa de e-mail cursuri@swjobs.ro

Serviciile de mediere pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de munca, pe teritoriul Romaniei, constau în:

  1. Informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, locurilor de munca;
  2. Preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si în concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

Oferim servicii de mediere a muncii pe piata interna!

 

CONSULTING SW SRL beneficiaza de acreditatare ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, pentru urmatoarele servicii de ocupare:

a) servicii de informare si consiliere;

b) servicii de mediere a muncii pe piata interna.

 

Obiectivele acestor servicii:

Ocuparea fortei de munca în România

Informarea corecta si rapida despre oportunitati de munca în România a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca
Stabilirea de raporturi de munca între persoanele interesate, aflate în cautarea unui loc de munca si angajatori, exclusiv pe teritoriul României

BENEFICIARII SERVICIILOR NOASTRE POT FI:

În raport de prevederile LEGII Nr. 76 din 16 ianuarie 2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificata si completata.  Ne adresam urmatoarelor categorii de beneficiari:

I. persoanelor în cautarea unui loc de munca – persoana care face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în conditiile legii;

II. someri – persoanele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) este în cautarea unui loc de munca de la vârsta de minimum 16 ani si pâna la îndeplinirea conditiilor de pensionare;

b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, în vigoare;

d) este disponibila sa înceapa lucrul în perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.

III. someri înregistrati – persoanele care îndeplinesc cumulativ conditiile prevazute la pct. II. si se înregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza în conditiile prevazute de lege, în vederea obtinerii unui loc de munca.

IV. Orice alta persoana care este angrenata în activitati lucrative si care doreste sa-si schimbe locul de munca. Varsta persoanei sa fie cuprinsa între minimum 16 ani si pana la îndeplinirea conditiilor de pensionare. Starea de sanatate si capacitatile fizice sa o faca apta pentru prestarea unei munci.

Oferim servicii de mediere a muncii pe piata interna!

Pentru a afla mai multe informatii despre serviciile si produsele noastre, va rugam sa ne contactati telefonic la numarul 0731 943 843, sau prin e-mail, la adresa cursuri@swjobs.ro